Mar 03, 2024   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
Tác giả
VI KHUÊ

Tên thật: Trần Trinh Thuận
Quê quán: Thừa Thiên - Huế
Tốt nghiệp: Cử nhân Việt Hán

Nguyên Hiệu Trưởng Trung Học Tư Thục VĂN KHOA, Ðà Lạt

Có tên trong Dictionary of International Biography - Cambridge, England
và American Biographical Institute, Inc, USA.

TÁC PHẨM ÐÃ XUẤT BẢN:

- Giọt lệ, Thơ, 1971
- Cát vàng, Thơ, 1985
- Ngựa Hồng Trên Ðồi Cỏ, Văn, 1986
- Tặng Phẩm Tình Yêu, Thơ, 1991.
- Những Ngày ở Virginia, Văn, 1991
- Vẫn Chờ Xe Thổ Mộ, Văn, 1993.
- Hoa Bướm Vườn Thơ Tôi, Thơ 1994
- CD Thơ Vi Khuê, 1997
- Thơ Trong Mưa Và Hoa (Poems in Rain and Flowers), 2001
v.v... 

Tất cả các bài của tác giả VI KHUÊ:
    THẠCH BÌNH THÔN - English Version by CNA - Thơ cổ điển & tiền chiến - Apr 30, 2014
    SÓNG TAM GIANG - English version by TM - Thơ cổ điển & tiền chiến - Apr 25, 2014
    HOA - English version by VK - Thơ cổ điển & tiền chiến - Apr 20, 2014
    HOANG VU - English version by TT - Thơ cổ điển & tiền chiến - Apr 12, 2014
    ÐỊA CẦU TA - English version by TM - Thơ cổ điển & tiền chiến - Apr 06, 2014
    CẢM TẠ ƠN ÐỜI - English Version by Nguyễn Huỳnh Ðiệp - Thơ mới & thơ tự do - Oct 26, 2013
    CHÀO NẮNG - English version by CNA - Thơ cổ điển & tiền chiến - Feb 27, 2013
    XUÂN SỚM MAI - English version by CNA - Thơ cổ điển & tiền chiến - Feb 23, 2013
    HOA ÐÀO - English version by CNA - Thơ mới & thơ tự do - Jan 21, 2009
    TRONG ÐÊM MƯA RƠI - English version by TNH - Thơ mới & thơ tự do - Jan 06, 2009
    BÓNG CÂY - English version by CNA - Thơ cổ điển & tiền chiến - Nov 20, 2008
    NHƯ LÀ - English version by NHÐ - Thơ cổ điển & tiền chiến - Nov 15, 2008
    MÀ THƯƠNG ÐẾN CẢ VỆ ÐƯỜNG HOA - English Version by CNA - Thơ mới & thơ tự do - Nov 13, 2008
    MÂY - English version by CNTA - Thơ mới & thơ tự do - Oct 28, 2008
    NHỚ NGUYỄN DU trên đường qua Quỷ Môn Quan* - English version by TT - Thơ mới & thơ tự do - Oct 13, 2008
    TRƯA Ở VIRGINIA - English version by CB - Thơ cổ điển & tiền chiến - Oct 11, 2008
    SA MẠC - English version by TM - Thơ cổ điển & tiền chiến - Oct 06, 2008
    TẠI SAO THU ĐẾN - English version by TNH - Thơ cổ điển & tiền chiến - Oct 01, 2008
    BÀI THƠ XANH - English version by TNH - Thơ mới & thơ tự do - Sep 28, 2008
    TIẾNG GỌI - English version by TNH - Thơ cổ điển & tiền chiến - Sep 26, 2008
    LÍU LO - English version by CNA - Thơ cổ điển & tiền chiến - Sep 21, 2008
    BUỒN SA - English version by CNA - Thơ cổ điển & tiền chiến - Sep 16, 2008
    VƯỜN HOA VÀO THU - English Version by CNA - Thơ mới & thơ tự do - Sep 13, 2008
    KINH VUI - English version by VÐ. - Thơ cổ điển & tiền chiến - Sep 11, 2008
    CỐ NHÂN - Thơ cổ điển & tiền chiến - Sep 06, 2008
    MẸ - English version by CNA - Thơ cổ điển & tiền chiến - Sep 01, 2008
    RỒI - English version by Vi Khuê - Thơ cổ điển & tiền chiến - Aug 27, 2008
    ÐỢI CÁNH DIỀU LÊN - English version by NHÐ - Thơ mới & thơ tự do - Aug 14, 2008
    CÁ VÀ TÔI - English version by TT - Thơ cổ điển & tiền chiến - Aug 12, 2008
    TRỜI CAO ÐẤT RỘNG - English version by NHD - Thơ mới & thơ tự do - Jul 16, 2008
    ÐÊM MÙA HẠ - English version by TM - Thơ mới & thơ tự do - Jul 01, 2008
    TRỞ VỀ TỪ SAN JOSE - Thơ mới & thơ tự do - Jun 16, 2008
    HAI CÂU - English version by CNA - Thơ cổ điển & tiền chiến - Apr 23, 2008
    DÂNG ÁO LỤA NGÀ – English version by CNA - Thơ mới & thơ tự do - Dec 25, 2007
    TÁI NGỘ ĐẦU XUÂN - Truyện/Ký - Jun 08, 2007
    RỒI - Thơ mới & thơ tự do - Jan 05, 2007
    TÌNH QUÂN EM ÐÃ LẠI - English version by CB - Thơ mới & thơ tự do - Mar 09, 2006
    TẠI SAO TÔI KHÓC - English version by NHÐ - Thơ mới & thơ tự do - Oct 30, 2005
    NGÀY XUÂN NÓI CHUYỆN CÂU ÐỐI - Biên khảo, Phê bình - Feb 09, 2005

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003