Sep 24, 2023   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ mới & thơ tự do
ÐỢI CÁNH DIỀU LÊN - English version by NHÐ
VI KHUÊ

Như bước chạy của đứa bé chơi con diều giấy
tay cầm sợi dây, đúa bé chạy, cánh diều lên
nhưng cũng phải còn tùy cơn gió đẩy
gió không hùa, diều giấy cũng nằm yên

Ðứa bé ấy có khác gì tôi mấy
cầm sợi dây diều, tôi chạy giữa man thiên

VI KHUÊ


WAITING FOR THE KITE UP GOING – NHÐ

A child flies a paper kite
Holding a string, he runs trying to make it fly
Thanks to the wind that offers a lift
Without which, the kite wouldn't rise

I am but a child
with the kite thread, running hopefully in the wild world

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003