Dec 06, 2023   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
CỐ NHÂN
VI KHUÊ

* Tặng người ở Virginia

Mười lăm năm ở Virginia
Chẳng phải quê hương cũng phải nhà
Bạn hữu ước trăm, tình cá nước
Ðồng hương mấy vạn, nghĩa lân la
Tiệc tùng cười nói dâu bên rể
Hội họp vào ra trẻ với già
Cứ tưởng một ngày xa cách nhỉ
Gặp nhau chẳng gọi cố nhân, à?

Vi Khuê

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003