Apr 12, 2024   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện/ký
biên khảo,phê bình
điểm sách
quan điểm
phỏng vấn
sinh hoạt vh-nt

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo

 
Biên khảo, Phê bình
    TƯ TƯỞNG LÃNG MẠN, HIỆN SINH, SIÊU THỰC TRONG THƠ VIỆT BẰNG - Hải Bằng HDB - Jun 14, 2017
    SƯƠNG NGUYỆT ÁNH, TRẦN NGỌC LẦU, TRẦN KIM PHỤNG, BA NỮ SĨ CẬN ÐẠI ÐẤT QUÊ NAM - HỒ TRƯỜNG AN - Mar 07, 2017
    Angie Chau, và tác phẩm Quiet As They Come - NGUYỄN MẠNH TRINH - Jun 14, 2016
    THƠ DƯƠNG HUỆ ANH, MỘT ÐỜI NHÌN LẠI - DIỆU TẦN NGUYỄN TINH VỆ - Apr 08, 2016
    NỖI NIỀM THÔNG CẢM VÀ TIẾNG VỖ TAY CHO NHÂN VẬT MIMI CỦA DƯƠNG NHƯ NGUYỆN (Uyen Nicole Duong) - G.B.A Nash - Jan 01, 2016
    CÁI NGÃ của CAO MỴ NHAN - VIỆT BẰNG - Nov 08, 2015
    NÓI VỀ THƠ - LƯU NGUYỄN ĐẠT - Feb 05, 2015
    NGHỊ LUẬN: Ý nghĩa của tựa truyện “Postcards from Nam” và quan niệm về dịch thuật, diễn giải, diễn tả, và diễn đạt văn chương - DƯƠNG NHƯ NGUYỆN - Jan 31, 2014
    TẠP GHI: tác phẩm làm khổ tác giả - LƯU DIỆU VÂN - Jan 14, 2012
    Thơ Song-Thất-Lục-Bát Bát Cú và Lục Bát Bát Cú trong Cổ Văn Việt - Hải Bằng HDB - Dec 10, 2011
    TẠP GHI TÁC PHẨM “Bitter in the Mouth”, Tác Giả MONIQUE TRƯƠNG - NGUYỄN MẠNH TRINH - May 15, 2011
    LƯU NGUYỄN ÐHẠT, KẺ NỖ LỰC TRUY TẦM THẤT TUNG VĂN CHƯƠNG NGƯỜI KHÁC - DU TỬ LÊ - Feb 27, 2011
    CHIẾN THẮNG XUÂN KỶ DẬU (1789) VÀ VUA QUANG TRUNG - DƯƠNG HUỆ ANH - Feb 07, 2011
    LAN CHI viết về các Chủ Nhiệm Quỳnh Thi, Nguyễn Thị Ngọc Dung. - Webmaster - Jun 29, 2010
    LAN CHI VIẾT VỀ DƯƠNG NGUYỆT ÁNH VÀ HÀ HUYỀN CHI - Webmaster - Jun 12, 2010
    NHẠC VIỆT QUA CÁC THỜI ĐẠI - VŨ THẾ HƯNG - Apr 17, 2010
    VÀI Ý NGHĨ VỀ VIẾT TRUYỆN NGẮN - DIỆU TẦN NGUYỄN TINH VỆ - Apr 01, 2010
    HẠ LONG-THĂNG LONG-CỬU LONG - LƯU VĂN VỊNH - Mar 18, 2010
    LÝ ĐI RỒI LÝ LẠI VỀ - LƯU VĂN VỊNH - Mar 15, 2010
    VÀI Ý KIẾN VỀ THƠ VIỆT BẰNG QUA THI PHẨM "HÌNH ẢNH TRÔI ĐI" - DƯƠNG HUỆ ANH - Nov 01, 2009
    Cái Thú Đọc Thơ và Dịch Thơ - Bài thơ “Vịnh Cái Quạt” của Hồ Xuân Hương - KIM VŨ - Sep 11, 2009
    THƠ BÙI GIÁNG : TỪ PHÁ THỂ SANG HỘI NHẬP - LƯU NGUYỄN ÐẠT - May 03, 2009
    "NHỮNG MẢNH TÌNH TRONG KHUÔN VIÊN ĐẠI HỌC" VÀ KỸ THUẬT THƠ VIỆT BẰNG - CAO MỴ NHÂN - Apr 23, 2009
    CHẤM DỨT LUÂN HỒI: CƠ CẤU ẨN DỤ VÀ HOÁN DỤ TRONG THƠ DU TỬ LÊ - LƯU NGUYỄN ÐẠT - Apr 14, 2009
    THƠ NGUYỄN ÐĂNG TUẤN: DƯỜNG NHƯ LÀM TÌNH VỚI CHỮ - LƯU NGUYỄN ÐẠT - Apr 09, 2009
    HÌNH ẢNH TRÔI ÐI: CƠ CẤU DỊ HOÃN TRONG THƠ VIỆT BẰNG - LƯU NGUYỄN ÐẠT - Apr 08, 2009
    LÒNG YÊU NƯỚC CỦA NGƯỜI HIỀN XỨ ẤN Rabindranath TAGORE - LƯU VĂN VỊNH - Apr 03, 2009
    TÂM THỨC SƯƠNG MAI - NHẬT THỊNH - Apr 01, 2009
    LƯU NGUYỄN ÐẠT VÀ PHÊ BÌNH VĂN HỌC HẢI NGOẠI - TRẦN BÍCH SAN - Mar 27, 2009
    VÀI SUY NGHĨ VỀ CÕI GIÀ TRÊN ĐẤT LẠ - LƯU NGUYỄN ÐẠT - Aug 02, 2008
    SÁNG TẠO KẾT SINH TRONG THI CA ĐỖ BÌNH - LƯU NGUYỄN ÐẠT - Apr 19, 2008
    NGUYỄN TRÃI (1380 – 1442): CHÂN DUNG và SỰ NGHIỆP. Tại sao có Vụ Án Lệ Chi Viên? - Hải Bằng HDB - Feb 17, 2008
    NHỮNG MẢNH TÌNH THƠ CỦA HỒ XUÂN HƯƠNG - Hải Bằng HDB - Aug 08, 2007
    Hồ Xuân Hương (1772 – 1822) - CHÂN DUNG & THÂN THẾ - Hải Bằng HDB - Jul 23, 2007
    ÁM DẤU VÀ ÁNH SÁNG TRONG BÓNG ĐÈ CỦA ÐỖ HOÀNG DIỆU - LƯU NGUYỄN ÐẠT - Mar 08, 2007
    JENNY, NÀNG THƠ & ĐỖ QUÝ DÂN: NHÂN CÁCH HOÁ NGUỒN THƠ - LƯU NGUYỄN ÐẠT - Aug 13, 2006
    HOA ĐÀO NGOÀI ĐỜI VÀ TRONG THI CA - PHẠM THỊ NHUNG - Feb 02, 2006
    SO SÁNH PHIM ÐẤT KHỔ VÀ TRUYỆN DÀI NGƯỜI VÁI TỨ PHƯƠNG - LƯU NGUYỄN ÐẠT - Dec 13, 2005
    MÔI SINH TINH THẦN - PHẠM HUY THỊNH - Dec 02, 2005
    HẬU HIỆN ÐẠI - THỤY KHUÊ - Nov 28, 2005
    VIỆT NAM: VIỄN TƯỢNG DÂN CHỦ HOÁ - G.S LÊ XUÂN KHOA - Jul 09, 2005
    BẢN THỂ LỒNG CHIẾU TRONG THƠ NGÔ TỊNH YÊN - LƯU NGUYỄN ÐẠT - Apr 23, 2005
    BÍ QUYẾT TRƯỜNG XUÂN QUA CA DAO TỤC NGỮ - PHẠM THỊ NHUNG - Feb 22, 2005
    XUÂN với TRUYỆN KIỀU - Hải Bằng HDB - Feb 09, 2005
    NGÀY XUÂN NÓI CHUYỆN CÂU ÐỐI - VI KHUÊ - Feb 09, 2005
    LUẬN CHỮ "VỀ" - TRẦN DOÃN NHO - Jan 16, 2005
    TÍNH HIỆN THỰC TRONG CA TỪ CỦA PHẠMDUY - TRẦN HỮU THỤC - Dec 06, 2004
    MƯỜI NĂM SƯƠNG KHÓI LÃNG MẠN TRONG THI CA BÍCH XUÂN - LÊ MỘNG NGUYÊN Paris - Jul 01, 2004
    VẤN ĐỀ NGÔN NGỮ BỊ TUYỆT DIỆT - DIỆU TẦN NGUYỄN TINH VỆ - Mar 27, 2004
    CÔNG ÐỨC HAI BÀ TRƯNG - Hải Bằng HDB - Mar 27, 2004
    NHẠC SĨ PHẠM ÐỨC HUYẾN VỚI NHỮNG THÀNH TỰU TRONG THẦM LẶNG - VIỆT BẰNG - Feb 24, 2004
    NGƯỜI LỮ HÀNH PHẠM DUY, MỘT ÐỜI NHÌN LẠI. - HÀ VŨ TRỌNG - Feb 19, 2004
    THỜI TRANG PHỤ NỮ VIỆT & Ý NGHĨA TỤC LỆ CƯỚI GẢ - Hải Bằng HDB - Dec 20, 2003
    TRUYỆN KIỀU và TÂM HỒN DÂN TỘC VIỆT - Hải Bằng HDB - Nov 29, 2003

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003
 
Ban Biên Tập
Việt Bằng
Sương Mai
Cao Mỵ Nhân
Linh Vang
Ngô Tịnh Yên
Chiêu Hòang
Dương Huệ Anh
Hải Bằng HDB
Jenny Đỗ