Nov 29, 2022   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
SA MẠC - English version by TM
VI KHUÊ

Mênh mông muôn dặm cát vàng
từng hạt cát, mỗi lời than thở dài

Cát còn lạnh nỗi sương mai
huống chi tâm sự của loài người ta

Tôi đi trên biển cát, và
tôi nghe tôi cũng là sa mạc này

Vi Khuê

DESERT - TM

The yellow expanse of sands
stretches out into infinity
each golden grain's heaving a sigh

Much as sand can feel the morning dew's chill
Much as sentiments of us human kind

I walk on the sandy beach
I feel that I am this sand collected

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003