Nov 29, 2022   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ mới & thơ tự do
ÐÊM MÙA HẠ - English version by TM
VI KHUÊ

Một giờ ta bấm phôn
bạn hãy còn thức đó
hai giờ ta bấm phôn
"hê lô" buồn nho nhỏ

Tại sao ta cùng thức
trong đêm mùa hạ này
tại sao ta cùng thức
trọn mùa gió heo may

Tại sao ta phải thức
từ đời xưa đến nay
tại sao ta sẽ thức
ôi đêm lịch sử dài

Vi Khuê

SUMMER NIGHTS - TM

At one in the morning I dialed
You were still awake
At two I dialed again
"Hello" came softly your voice

Why were we both awake
on this summer night
Why had we stayed awake
through these windy times

Why stay wide-awake
from old time till today
Why must we stay awake
oh! History's long night.

English version by TM


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003