Nov 29, 2022   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
BÓNG CÂY - English version by CNA
VI KHUÊ

Tình yêu như chỗ bóng cây
ta ngồi
nghỉ mát
một giây
rồi
lìa

Mai kia
nẻo nọ
đi
về

Nhớ cây
bóng mát
đầm đìa
lệ
chăng?

Vi Khuê

A TREE SHADE - CNA

Love is like a seat in the tree shade
so one can rest
cooling off
for a second
before one departs

To-morrow
To which way
going, or
coming

For the memories of the tree,
and the shade,
will one burst
into tears?

CNA

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003