Nov 29, 2022   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ mới & thơ tự do
RỒI
VI KHUÊ

Họa thơ “Chưa” của Bá Dĩnh tặng Thủy Trang. Tặng hai bạn
VK

Rồi
em
sáo đã
sang sông
ngô đồng
một lá
bên song
cũng
rồi

Rượu
hồng
nhắp đã
mềm môi
mà chưa
ấm lạnh
với người
xưa
sau

Vi Khuê

OVER! – VK

In response to the poem “Not Yet” by Bá Dĩnh for Thủy Trang
This poem is for them (VK)

It’s over
my darling
The bird
has crossed the river
It’s over
even for
the single leaf
outside the window
leaving the wu tung tree

Lips
mellowed,
sip
after
sip
Yet
I still can’t feel
your warmth or chill


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003