Nov 29, 2022   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
ÐỊA CẦU TA - English version by TM
VI KHUÊ


Ở xa tận cuối Ngân Hà
vời trông thấy địa cầu ta sáng ngời
hỏi rằng trái đất sao tươi
thưa rằng: trái đất...có người nên vui.

Vi Khuê

OUR GLOBE - TM

Seen from the farther end of the Milky Way
our globe looks so very very bright
Ask: Why is Earth such a refreshing place?
Answer: Because Earth is happy, having its human populace.

English version by TM


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003