Nov 29, 2022   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
MẸ - English version by CNA
VI KHUÊ

Thấy giải nước trong, tưởng mẹ già
Một đời tuôn trải giữa trần sa
Ngút xanh trên ấy nguồn gieo hạt
Thắm biếc ngoài kia song nở hoa
Nếp một càng thơm trên bếp lửa
Mía lau thêm ngọt dưới trăng tà
Bao nhiêu dâu bể ngần lai láng
Ðẹp bấy Lam Hồng đất nước ta

VI KHUÊ

MOTHER – CNA

Saw the clear brook, thought of old mother
One life blowing in sand and dust
From the green mountain up high was source
To the shimmering distance flowered waves
Sticky rice sent sweet scent all over hearth
Sugar canes made for a sweet night under moon
After all the upheavals throughout the places
How beautiful! The mountains and rivers of our motherland

English version by CNA


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003