Dec 06, 2023   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
BUỒN SA - English version by CNA
VI KHUÊ

Buồn sa giòng sông thu chiều
không nghe cuồng nộ sóng triều dâng dâng
hiu hiu - trời hiu hiu buồn
mây - trên lũng thấp. Gió - luồn trong cây

Mờ xa - trăng từ xa lên
nhân gian thiếp ngủ - rừng chim bay về
hoàng hôn - hoàng hôn lê thê
nghe trong tịch mịch niềm thê thiết vàng

Hay là mùa thu chưa sang
hay là ngọn lá nằm ngang - ngang cành
hay là mùa thu còn xanh?

Vi Khuê

MELANCHOLY - CNA

Melancholy set in on the river this Autumn afternoon
The rising tide displayed not the usual rage
The air sadly sagged with a feeble cold breeze
Cloud - on top of the low valley. Wind - threading through the trees

Distant and misty - Moon came up from afar
Human kind was asleep - Birds having flocked to their nests
The dallying sunset loitered and lingered
in the solitude, one could almost hear a mournful tale

Could it be that Autumn had not set in
Could that be just a leaf - on a branch
Could it be that Autumn was still green?

English version by CNACreated by Hiep Nguyen, Sept. 2003