Nov 29, 2022   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ mới & thơ tự do
TẠI SAO TÔI KHÓC - English version by NHÐ
VI KHUÊ

Tôi muốn cầm dao cắt sẻ mau
thử xem trong óc xem trong máu
trong mỗi đường gân mỗi tế bào
mầm mống niềm đau tôi ở đâu

Tại sao tôi khóc sao tôi khóc
như người đói khát trên sa mạc
đưa tay sờ nắn khắp da thịt
nào thấy niềm đau tôi ở đâu

Tại sao tôi khóc sao tôi khóc

VI KHUÊ

WHY DO I CRY – NHÐ

I’d like to pick up a knife
to open and inspect inside
my brain, my blood and my every cell
to see where misery dwells

Why do I cry? Why I cry?
Me, a hungry man in a desert dry
Every inch of my body checked,
Where the root of my misery does lie?

Why do I cry? Why I cry

English version by NHÐ

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003