Nov 29, 2022   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
SÓNG TAM GIANG - English version by TM
VI KHUÊ

Vỗ về tôi tiếng sóng xưa
phá Tam giang! Sóng vỗ bờ năm canh

Thủa còn thơ, mộng còn xanh
đêm đêm tiếng sóng vây quanh bên giường

Bây giờ vạn dặm tha hương
còn nghe tiếng sóng trùng dương bên lòng

Vi Khuê

WAVES ON THE THREE-RIVER LAGOON - TM

Quite comforting! the sounds of waves from past years
As familiar as lullabies to my longing ears
The roaring waves at the Three-River Lagoon
incessantly dashed the riverside sand dunes

In my tender years when my dreams were still green
Every night, I lay and listened
to the roaming waves spashing against my bed

Now wandering thousands of miles from family hearth
I still hear the sounds of waves echoing in the bottom of my heart

English version by TM
 


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003