Nov 29, 2022   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
NHƯ LÀ - English version by NHÐ
VI KHUÊ

Hừng đông lại nhớ dòng sông
dòng sông lại nhớ hừng đông. Như là
câu hò bến cũ cây đa

LIKE - NHÐ

A dawn recalls a river
The river remembers the dawn. Like
the song the old landing the banyan tree

English version by NHÐ


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003