Sep 24, 2023   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
CHÀO NẮNG - English version by CNA
VI KHUÊ


Chào nắng ban mai! Nắng nõn nà
Nắng cho lòng nở rộ cành hoa
Chói chang trước dậu màu lam ngọc
Xán lạn bên song khóm trúc ngà
Vút một trời thơ mây vẽ gấm
Xòe đôi cánh mộng bướm vờn hoa
Nghe trong hơi đất thơm tình đất
Và giữa thinh không rộn tiếng gà

Vi Khuê

HELLO SUNSHINE - CNA

Hello morning sun! Beautiful and white
Makes my heart blossom as a flower
Shining on the hedgerow a jade light blue
Bright on the fence an ivory bamboo
Bold strokes on the poetic sky, clouds drew brocade
Spreading their dreamy wings, butterflies hovered over roses
From the ground rose the lovely smell of earth
Several cocks crowed and broke the still air

English version by CNA


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003