Nov 29, 2022   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ mới & thơ tự do
HOA ÐÀO - English version by CNA
VI KHUÊ


Vi Khuê – Cho con Nhất Anh

Đứa con gái mái tóc Sylvie Vartan
ngồi đọc thơ Thôi Hộ
một buổi sớm mai vàng
dưới chân
hoa đào nở

VI KHUÊ


Cherry Flowers
To daughter Nhất Anh (-VK)

The girl with Sylvie Vartan's bangs
Seated reading Thoi Ho, the famed poet of Tang
in a morning brightened by the yellow plum tree blooms
Under her feet
cherry flowers blossomed

English version by CNA


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003