Sep 23, 2023   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
THẠCH BÌNH THÔN - English Version by CNA
VI KHUÊ


Dù xa muôn dặm nẻo đường xa
Vẫn gói lòng riêng mối thiết tha
Con hói, lênh đênh bèo, sóng giạt
Rìa bưng, hiu hắt lá, sương sa
Biết bao biển lệ, giòng mưa cũ
Cả một trời thương, giọt nắng tà
Hỏi thạch bình* đâu nương náu nhỉ
Cho non nước những não nùng hoa

VI KHUÊ
1982

*Thạch Bình: tên làng nội của tác giả
-------------------------

Thạch Bình Village

No matter the thousand miles far on the road
Still kept a corner of my heart an earnest sentiment
Waves knocked the lentils about on the brook
Dew fell on trembling leaves in the woods
Sea of tears in the familiar rain
Sky of love in the dying sun ray
Where is that stone vase* anymore, pray?
To give to the world nothing but sad blooms

English Version by CNA

*Thạch bình literally means stone vase


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003