Nov 29, 2022   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ mới & thơ tự do
TRỜI CAO ÐẤT RỘNG - English version by NHD
VI KHUÊ

Con chim nó hót trong lồng
thảm thương đất rộng não nùng trời cao
chim ơi! lạc hướng phương nào
chim quên đất rộng trời cao một mình

Con chim nó hót trên cành
không nghe gió gọi trời xanh võ vàng
chim ơi, chớ hót từng đàn
hãy kêu độc thoại nỗi buồn xác xơ

Ðiệu buồn mấy nẻo hoang sơ
khóc thương thân phận bơ vơ kiếp người
bão trôi, một cánh bèo trôi
trăm năm khắc khoải tìm nơi dạt về

Mộng làm đá đứng vô tri
trơ gan khoáng thạch nghe gì tủi đau
"làm sao biết đá không đau"
ai hay đá khóc bạc màu thời gian

HIGH AND WIDE - NHD

A bird sings in the cage
It's pity - for the sky is high and earth wide
How have you strayed from your way
Forgotten the wide earth and the high sky

A bird sings on a branch
Oblivious to the wind and the blue-sky calling
Poor bird, don't sing in a chorus bond
Just make a soliloquy of our own sad sentiment

There, a sad song echoed in the forsaken paths
Sung to the lonely destiny of a human life
A piece of water-fern floated along
For a hundred years looking to land

In dream I was a stone, no knowing
Baring itself in the wild, not feeling
"How would one know that a stone has no pain"
How a crying rock would fade the color of time

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003