Nov 29, 2022   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ mới & thơ tự do
NHỚ NGUYỄN DU trên đường qua Quỷ Môn Quan* - English version by TT
VI KHUÊ

Ngồi đây đọc sách ngàn trang cũ
ngoài đó lao xao vẫn chiến trường
tuyết bão vào song, mưa cứ đổ
tưởng người xưa, dưới Quỷ Môn Quan

Ðường qua cửa quỷ, mây vần vũ
ngàn dặm về Nam, nhớ bóng ai
gió xác cây xao cuồng vó ngựa
đầu non trăng rụng, vượn than dài

Ngán ngẩm mặt người không muốn ngó
ấm lòng đã có rượu vài chung
tuổi chưa già cớ sao lười lĩnh
chỉ ngắm nhà kia ngủ gác non

Tương quan bè bạn là không có
thì bận lòng chi chuyện đón đưa
thôi, cảm ơn đời thêm chút nữa
cho ta quán trọ dưới trời mưa

1988
* Nguyễn Du, qua bài "Quỷ Môn Ðạo Trung"

IN MEMORY OF NGUYEN DU - TT
On the way to the Demon's Gate Pass.

In here with an old thousand-page manuscript
Out there still, the noise of battles
The storm drove snow into window, rain pounded
Was that the ancient man, under the Demon's Gate Pass?

The way through the Demon's Gate Pass, under thick nimbostratus
I recalled his trace, thousand of miles from Nam
Trees agitated by winds, a crazed horse's hooves
The moon sunk on the mount, gibbons sighing deep

Did not want to see tiresome faces
To warm his heart, a cup of wine would suffice
Not yet old, why so lazy
Fell asleep ad miring that adobe

Friends or acquaintances, he was not interested
Worried not of the comings nor goings
That's all, here's to life, a few words of thanks
for the sheltering station when it rained

* Nguyen Du is Vietnam's National PoetCreated by Hiep Nguyen, Sept. 2003