Dec 06, 2023   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
KINH VUI - English version by VÐ.
VI KHUÊ

Ngày xưa ai tụng kinh buồn
nghe như Phật chỉ biết thương hại đời
ngày nay ai tụng kinh vui
mới hay Phật nắm tay Người qua sông.

Vi Khuê

GLAD PRAYERS - VÐ

In the old days they said sad prayers
That sounded like Buddha's merely compassionate
Now they say glad prayers
That tell of Man crossing the river, hand in His handCreated by Hiep Nguyen, Sept. 2003