Aug 15, 2022   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
Tác giả
PHẠM THỊ NHUNG

 

Giáo sư Phạm Thị Nhung
*Sinh năm 1937, quê quán Hà-nội.

*Tốt nghiệp Ðại Học Sư Phạm Sài-gòn, ban Việt-Hán.
Ban Cử-nhân Văn-chương Việt-Hán, Ðại-Học Văn-Khoa Sài-gòn.
Ðỗ bằng Âm-học và Ngữ-học ( Diplôme de Phonétique et de Linguistique ), Ðại -Học Sorbonne, Paris lll (1978).

*Giáo-sư chuyên khoa các trường nữ trung-học Sài-gòn : Gia-Long (1961-1975), Régina Mundi (1969-1975).

*Sau biến-cố 1975, cùng gia-đình định-cư tại Paris, Pháp-quốc.

*Từ năm 1987, tham-gia các sinh-hoạt cộng-đồng ( tại Pháp, cũng như tại Mỹ và Canada ) bằng những bài thuyết-trình văn-học, văn-hoá dân-tộc.

*TÁC PHẨM ĐàXUẤT BẢN :

- Câu hỏi giáo-khoa Việt-văn Tú-tài l, viết chung với Giáo-sư Lê Kim Ngân, Nhà Xuất bản Văn-hào Sài-gòn 1969. Tái bản 1971.

- Quốc-văn lớp 12, viết chung với một số GS Việt-văn, Trường-thi xuất bản Sài-gòn 1974.

- Truyện Kiều và tuổi-trẻ, viết chung với GS Lê Hữu Mục, DS Ðặng Quốc Cơ, Làng-văn xuất bản Canada 1998. Tái bản 2001.

- Tiếng nói Ðoàn Thị Ðiểm trong Chinh Phụ Ngâm Khúc, viết chung với GS Lê Hữu Mục, Trung-tâm Việt-nam học Canada xuất bản, Montréal 2001.

 

Tất cả các bài của tác giả PHẠM THỊ NHUNG:
    HOA ĐÀO NGOÀI ĐỜI VÀ TRONG THI CA - Biên khảo, Phê bình - Feb 02, 2006
    BÍ QUYẾT TRƯỜNG XUÂN QUA CA DAO TỤC NGỮ - Biên khảo, Phê bình - Feb 22, 2005

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003