Aug 15, 2022   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
Tác giả
TRẦN BÍCH SAN

Tên thật: TRẦN GIA THÁI
Sinh quán : Mỹ Lộc, Nam Ðịnh, Bắc Việt.

* Cử Nhân, George Washington University (1979)
* Ph.D (2006), M.S, Tulane University (1995)
* Giám đốc Biomedical Dept, Bệnh viện Touro, New Orleans
từ 1990.

* Chủ bút Nguyệt san Lên Ðường, New Orleans (1987).
* Chủ biên và quản trị viên Cơ Sở Cỏ Thơm.

TÁC PHẨM ÐẢ XUẤT BẢN:

* VĂN KHẢO, Bìa: Tranh Lưu Nguyễn Ðhạt
Phụ bản: Nguyễn Văn Phương - Hoàng Lan Vương Như.
CỎ THƠM xuất bản năm 2000. Ấn phí: 15 Mỹ Kim.

 

Tất cả các bài của tác giả TRẦN BÍCH SAN:
    LƯU NGUYỄN ÐẠT VÀ PHÊ BÌNH VĂN HỌC HẢI NGOẠI - Biên khảo, Phê bình - Mar 27, 2009
    TÌNH YÊU KHÔNG TUỔI - Điểm sách - Apr 02, 2008

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003