Jan 27, 2022   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
Tác giả
LƯU VĂN VỊNH


bút hiệu Hạ Long 1964-2004 * Bụt Sĩ từ 2005

Sinh năm 1942 tại vùng vịnh Hạ Long. Quê Hà Nội.
Tốt nghiệp Dược & Văn Khoa ĐH Saigon- Chapel Hill,UNC 1971.
Nguyên giảng sư Triết-Tâm Lý Học- ĐH Vạn Hạnh, Minh Đức,
Viện Quốc Gia Y Tế, Trường Xã Hội..Sài Gòn ( 72-75)
Chủ bút nguyệt san Sinh viên 1964, Giám đốc Radio-TV-Giáo Dục Y Tế- Bộ Y Tế 1972-75. Đã xuất bản 3 tập thơ và 2 khảo luận Triết-Tâm Lý từ 1970-74

Sau 1975 : viết Việt Báo Wash. DC 1977, Thế Kỷ 21, Khởi Hành v.v

Đã xuất bản Việt Sử Siêu Linh 1999-Bốn Lần Leo Núi Tản 2000, Hoa Cát Nóng (dịch thơ Ả Rập, Ba T ) 2003, Cổng Thiền Quét Mây (dịch thơ Thiền Nhật Bản ) 2005 và 3 tập thơ khác.

Hiện tại : đoạn Dược nghiệp-Tiếp tục nghiệp thi văn.
Chủ trì Tịnh Khẩu Pháp Môn và phát huy Bách Việt Hiền Sĩ Đạo.
Sẽ xb: Lạc Việt Ước Sách- Hiền Như Bụt-


 

Tất cả các bài của tác giả LƯU VĂN VỊNH :
    NHỚ - Thơ cổ điển & tiền chiến - Mar 28, 2014
    LÒNG ANH LÀ CÁNH CỐI XAY - Thơ cổ điển & tiền chiến - Mar 22, 2014
    HẠ LONG-THĂNG LONG-CỬU LONG - Biên khảo, Phê bình - Mar 18, 2010
    LÝ ĐI RỒI LÝ LẠI VỀ - Biên khảo, Phê bình - Mar 15, 2010
    LÒNG YÊU NƯỚC CỦA NGƯỜI HIỀN XỨ ẤN Rabindranath TAGORE - Biên khảo, Phê bình - Apr 03, 2009

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003