Sep 29, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
Tác giả
NHẬT THỊNH


- Sinh quán miền Bắc
- Cựu học sinh CHU VĂN AN Sài Gòn.
- Xuất thân Đại học, chuyên ngành Thư tịch, Thư viện học
- Ngoài những tác phẩm khảo cứu văn học, ông viết nhiều
tác phẩm thuộc bộ môn thư tịch về văn hóa, xã hội, tôn
giáo xuất bản trước năm 1975.
- Ông là Chủ nhiệm tạp chí Văn học Nghệ thuật Đất Đứng
và cộng tác với nhiều báo và tạp chí Hải ngoại, hiện cư
ngụ tại Sacramento.

Tất cả các bài của tác giả NHẬT THỊNH:
    TÂM THỨC SƯƠNG MAI - Biên khảo, Phê bình - Apr 01, 2009
    THEO NHỮNG TIẾNG HÁT (nhận xét về Thơ BíchXuân) - Điểm sách - Mar 10, 2004

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003