Jul 21, 2024   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
Tác giả
LƯU DIỆU VÂN

sinh tháng 12 năm 1979,
thạc sỹ chuyên ngành quảng cáo tại University of Massachusetts Boston

Cư ngụ tại  Toronto, Ontario.
trải nghiệm mười ba năm thơ ấu ở Việt Nam

TÁC PHẨM XUẤT BẢN

Tập thơ đầu tay “7 giờ 47 phút” năm 2010.

- Là một “tài tử” làm thơ, cô viết để tích lũy hai điều đáng yêu nhất từ cuộc sống: tình yêu và trí tuệ.

- Dịch giả của nhiều tác phẩm văn chương thế giới.

 

Tất cả các bài của tác giả LƯU DIỆU VÂN:
    thư gởi mã số @ - Thơ mới & thơ tự do - May 08, 2017
    Ngày Tình-Yêu không dành cho hai ta - Thơ mới & thơ tự do - Feb 22, 2016
    Từ Anh - Thơ mới & thơ tự do - Jun 17, 2015
    Tráng ký ức trong cốc cà phê - Thơ mới & thơ tự do - Apr 01, 2015
    DẤU NHỚ - Thơ mới & thơ tự do - Feb 01, 2015
    CHÚNG TA HIỆN HỮU ĐỂ MƯU CẦU CÓ NHAU - Thơ mới & thơ tự do - Nov 14, 2014
    Nên dần dần hơi ấm bay đi - Thơ mới & thơ tự do - Oct 21, 2014
    Mắt Trí Huệ - Thơ mới & thơ tự do - Sep 30, 2014
    mùa thu thôi nôi - Thơ mới & thơ tự do - Sep 09, 2014
    mười dấu môi gẫy - Thơ mới & thơ tự do - Aug 18, 2014
    Trang hoàng một năm qua - Thơ mới & thơ tự do - Jul 12, 2014
    SA THẠCH - Thơ mới & thơ tự do - Jun 28, 2014
    va vào nhau để định vị hiểm nguy - Thơ mới & thơ tự do - Jun 06, 2014
    rồi anh cũng sẽ đi thôi - Thơ mới & thơ tự do - May 05, 2014
    THÀNH PHỐ - Thơ mới & thơ tự do - Apr 10, 2014
    Nhớ Bao Nhiêu Nỗi Nhớ - Thơ mới & thơ tự do - Mar 30, 2014
    khi tiếng nói bắt đầu thống trị - Thơ mới & thơ tự do - Mar 17, 2014
    Cá tính / Exclusive Personality. - Thơ mới & thơ tự do - Jan 30, 2014
    CẦU MAY - Thơ mới & thơ tự do - Jun 16, 2013
    công nghệ nỗi buồn - Thơ mới & thơ tự do - Apr 12, 2013
    anh vào em trong tận thế - Thơ mới & thơ tự do - Dec 13, 2012
    La Bàn Cảm Quan - Thơ mới & thơ tự do - Sep 30, 2012
    đối thủ cao ngạo nhất - Thơ mới & thơ tự do - Aug 31, 2012
    Ở tầng thứ 7 - English version by HOÀNG CHÍNH - Thơ mới & thơ tự do - May 23, 2012
    Ở tầng thứ 7 English version by Hòang Chính - Thơ mới & thơ tự do - May 03, 2012
    Làm phụ nữ (viết lách) thời nay thật khó biết mấy - Thơ mới & thơ tự do - Apr 23, 2012
    Môi sinh chữ nghĩa vào năm 2XXX /LDV - Thơ mới & thơ tự do - Apr 03, 2012
    TẠP GHI: tác phẩm làm khổ tác giả - Biên khảo, Phê bình - Jan 14, 2012

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003