Jul 21, 2024   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
Tác giả
LƯU NGUYỄN ÐẠT


 

Tác giả sinh năm 1940 tại Hà-Nội, Việt-Nam. Di cư vào Nam năm 1954. Định cư tại Hoa Kỳ từ năm 1975.

◙ Cựu học sinh Lycée Albert Sarraut (Hà-Nội) và Lycée Yersin (Đà-Lạt), Cử nhân Văn chương Pháp. Cử nhân Luật (Đại Học Saigon), Cao học và Tiến sĩ Văn chương Pháp (MA, Ph.D, Michigan State University), Cao học / Thạc sĩ Luật (MCL, LLM, Howard Law School).

◙ Thanh tra, Tổng thư ký Khu Kỹ Nghệ An Hoà Nông Sơn (Bộ Kinh Tế). Phó Tỉnh trưởng Quảng Nam. Giáo sư trung học Lycée Pascal (Đà-Nẵng) và Lycée Yersin (Đà-Lạt).

◙ Giảng sư Pháp văn, Michigan State University (East Lansing, Michigan); Hood College (Frederick, MD)

◙ Phối hợp viên, Chương trình Song Ngữ Lansing Schools District, Michigan.
Phối hợp viên, Chương trình Giáo huấn Đa Ngư Đa Văn (PEO), School of Education, University of Michigan (Ann Arbor, MI).

◙ Luật sư Thực thụ Toà Thượng Thẩm Huế và Saigon.

◙ Chuyên viên Luật Quốc tế, VP Luật sư trưởng, IRS/Bộ Tài Chính, Chính phủ Liên Bang Hoa Ky.

◙ Giám đốc Alpha Title & Settlement Company, thuộc Luật sư đoàn Virginia. Giám đốc International Legal Aid Center (ILAC) - Trung Tâm Trợ Dẫn Luật Pháp - hợp tác với Luật sư Herman M. Sawyer, Luật sư đoàn VA & Washington, D.C, & Federal Bankruptcy Court, Luật sư Charles Wall (Immigration) & Luật sư Lưu Thiên Kỳ, Luật sư đoàn New York.

TRONG LÃNH VỰC SINH HOẠT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

◙ Tổng thư ký Hôi Hoạ sĩ Trẻ, Việt-Nam (1972); Triển lãm Hội Hoạ, Điêu khắc tại Đà-Lạt, Sài-gòn (Việt-Nam); California (Hand of Hope, Camp Pendleton, 1975), Michigan, Virginia (USA).

◙ Làm thơ, viết văn từ thập niên 1960.

◙ Chủ nhiệm sáng lập, kiêm chủ bút, các tập san Carrefour (1960, Đại học Văn Khoa Saigon); Group Creation (1976, Michigan State University); Cỏ Thơm (1996, Virginia), Tư Tưởng Việt (2003, Virginia).

◙ Sáng tác năm thi phẩm: VÙNG CAO NƯỚC ẨN (Cỏ Thơm); HỒN NƯỚC (Cỏ Thơm); CA TỤNG NIỆM (Dạ Hà); NHƯ HOA (Dạ Hà); PAROLES DE SABLE (Editions Fleuve de Minuit)

◙ và một số tác phẩm biên khảo: VĂN LUẬN (Cỏ Thơm); CẨM NANG LUẬT PHÁP HOA KỲ (Trung Tâm Trợ Dẫn Luật Pháp).

 

Tất cả các bài của tác giả LƯU NGUYỄN ÐẠT:
    THÂN PHẬN, ĐỊNH MỆNH VÀ TRUYỀN THỐNG TRONG DAUGHTERS OF THE RIVER HƯƠNG [CON GÁI CỦA SÔNG HƯƠNG] - Điểm sách - Mar 07, 2017
    PANDORA - Thơ mới & thơ tự do - Aug 21, 2015
    TÌNH EM SỢI CHỈ - Version française par Lưu Nguyễn Đạt - Thơ mới & thơ tự do - May 07, 2015
    DẤU TÍCH XƯA - Thơ mới & thơ tự do - Feb 26, 2015
    TÂM THỨC NẮNG - Thơ mới & thơ tự do - Jan 13, 2015
    DÒNG TRÔI - Thơ mới & thơ tự do - Nov 29, 2014
    HIỆN HỮU GIỮA TÌNH NGƯỜI - Thơ mới & thơ tự do - Oct 28, 2014
    HOA GIỮA LÒNG - Thơ mới & thơ tự do - Sep 06, 2014
    EM TẤT CẢ - Thơ mới & thơ tự do - Aug 14, 2014
    TIẾNG KHÔNG - THE SOUND OF SILENCE - Thơ mới & thơ tự do - Jul 10, 2014
    Bạn ạ - Thơ mới & thơ tự do - Jun 25, 2014
    MÔI EM THỀM BIỂN CẢ - Thơ mới & thơ tự do - Jun 13, 2014
    HUYỀN NGỮ - Version française par Lưu Nguyễn Đạt. - Thơ mới & thơ tự do - Jun 03, 2014
    VỌNG HẠ - Thơ mới & thơ tự do - May 23, 2014
    VẪN ĐẦY HOA - Thơ mới & thơ tự do - Apr 21, 2014
    MÊ LỘ - Thơ mới & thơ tự do - Mar 25, 2014
    VIỄN DUYÊN - Thơ mới & thơ tự do - Mar 14, 2014
    CÁT HỒNG - Thơ mới & thơ tự do - Mar 03, 2014
    ÂN TÌNH - Thơ mới & thơ tự do - Nov 06, 2013
    TÌM CHỮ - Thơ mới & thơ tự do - Oct 25, 2013
    CHỈ MỘT - Thơ mới & thơ tự do - Sep 24, 2013
    TÌNH EM - Thơ mới & thơ tự do - Sep 12, 2013
    TÌNH NGƯỜI - Thơ mới & thơ tự do - Aug 11, 2013
    THƠ XANH - Thơ mới & thơ tự do - Jun 20, 2013
    TÌM CHỮ - Thơ mới & thơ tự do - May 08, 2012
    RƯỢU LỬA - Thơ mới & thơ tự do - Mar 09, 2012
    HÔN MƯA - Thơ mới & thơ tự do - Nov 11, 2011
    VẪN LÀ - Thơ mới & thơ tự do - Sep 02, 2011
    LỤA MỎNG XANH LÒNG - Thơ mới & thơ tự do - Aug 23, 2011
    MÙA THƯƠNG - Thơ mới & thơ tự do - Jul 24, 2011
    THẢ - Thơ mới & thơ tự do - Jul 04, 2011
    TÔI VÀ BIỂN - Thơ mới & thơ tự do - Jun 24, 2011
    CÁNH TÌNH - Thơ mới & thơ tự do - Jun 14, 2011
    NỬA MÔI - Thơ mới & thơ tự do - Jun 04, 2011
    NIỀM HY VỌNG - Thơ mới & thơ tự do - Apr 25, 2011
    VÔ NGÔN - Thơ mới & thơ tự do - Mar 26, 2011
    HOA XUÂN Xướng Hoạ Lưu Nguyễn Đạt & Nguyễn Trí Thành. - Thơ cổ điển & tiền chiến - Mar 16, 2011
    MẮT EM ĐẸP - Thơ mới & thơ tự do - Mar 06, 2011
    NÍU GỌN LƯNG TRỜI - Thơ mới & thơ tự do - Jan 25, 2011
    VÔ CÙNG - Thơ mới & thơ tự do - Nov 22, 2010
    BƯỚC HỒNG - Thơ mới & thơ tự do - Nov 02, 2010
    MƯA TÌNH TỨ - Thơ mới & thơ tự do - Oct 23, 2010
    Thơ Tranh Lưu Nguyễn Đạt: VÔ NGÔN - Thơ mới & thơ tự do - Sep 03, 2010
    SỐNG LẠI - Thơ mới & thơ tự do - Jul 25, 2010
    BAO LA - Thơ mới & thơ tự do - Jun 25, 2010
    TƠ ĐỒNG - Thơ mới & thơ tự do - Jun 15, 2010
    THỜ Ơ - Thơ mới & thơ tự do - May 15, 2010
    Mắt Em Đẹp - Thơ Lưu Nguyễn Đạt, nhạc Triệu Vinh - Nhạc - Mar 12, 2010
    NIỀM HY VỌNG - Thơ mới & thơ tự do - Jan 31, 2010
    DẠ KÝ - Truyện/Ký - Jan 07, 2010
    TRÙNG KHÁNH CA - Thơ mới & thơ tự do - Jan 02, 2010
    THỦY TINH SƯƠNG - Thơ mới & thơ tự do - Sep 27, 2009
    TÌNH ĐI VẮNG - Thơ mới & thơ tự do - Sep 07, 2009
    VEN ĐỜI - Thơ mới & thơ tự do - Aug 17, 2009
    CÓ EM LẠI - - Thơ mới & thơ tự do - Jul 28, 2009
    EM CÓ LẠI - Thơ mới & thơ tự do - Jul 16, 2009
    QUÊN ĐI - Thơ mới & thơ tự do - May 29, 2009
    PHẢI LÒNG EM - Version française par ÐẠT - Thơ mới & thơ tự do - May 23, 2009
    THƠ BÙI GIÁNG : TỪ PHÁ THỂ SANG HỘI NHẬP - Biên khảo, Phê bình - May 03, 2009
    MẶT ĐÁ NỞ HOA - Thơ mới & thơ tự do - Apr 30, 2009
    MƠ HỒ - Thơ mới & thơ tự do - Apr 19, 2009
    CHẤM DỨT LUÂN HỒI: CƠ CẤU ẨN DỤ VÀ HOÁN DỤ TRONG THƠ DU TỬ LÊ - Biên khảo, Phê bình - Apr 14, 2009
    RỄ TRỜI - Thơ mới & thơ tự do - Apr 09, 2009
    THƠ NGUYỄN ÐĂNG TUẤN: DƯỜNG NHƯ LÀM TÌNH VỚI CHỮ - Biên khảo, Phê bình - Apr 09, 2009
    HÌNH ẢNH TRÔI ÐI: CƠ CẤU DỊ HOÃN TRONG THƠ VIỆT BẰNG - Biên khảo, Phê bình - Apr 08, 2009
    ỬNG MÔI - Thơ mới & thơ tự do - Mar 31, 2009
    MÂY THỨC VỰC HỒN - Thơ mới & thơ tự do - Mar 21, 2009
    VẼ MÂY - Thơ mới & thơ tự do - Mar 14, 2009
    HOA QUYỆN NHẠC - Thơ mới & thơ tự do - Feb 04, 2009
    QUÊN CHI - Thơ mới & thơ tự do - Jan 20, 2009
    IKEA - Thơ mới & thơ tự do - Jan 13, 2009
    TRONG LÒNG - Thơ mới & thơ tự do - Jan 05, 2009
    NHÂN TỪ - Thơ mới & thơ tự do - Dec 15, 2008
    TỪ NHÂN - Thơ mới & thơ tự do - Dec 05, 2008
    CHÂN CHẤT LÒNG HOA - Thơ mới & thơ tự do - Oct 22, 2008
    KHÔ LƯNG CÁT - Thơ mới & thơ tự do - Sep 06, 2008
    CHẮP CÁNH - Thơ mới & thơ tự do - Aug 07, 2008
    VÀI SUY NGHĨ VỀ CÕI GIÀ TRÊN ĐẤT LẠ - Biên khảo, Phê bình - Aug 02, 2008
    NHÂN DANH - Thơ mới & thơ tự do - Jul 24, 2008
    THOÁT BÓNG - Thơ mới & thơ tự do - Jul 10, 2008
    GHÉ LẠI HỒN THƠ - LƯU NGUYỄN ĐẠT - Thơ mới & thơ tự do - Jun 24, 2008
    KHUYẾT MỀM - Thơ mới & thơ tự do - Jun 07, 2008
    VĨNH CỬU TÌNH EM - Thơ mới & thơ tự do - May 16, 2008
    XUÂN NGÀO NGHẸN - Thơ mới & thơ tự do - Apr 22, 2008
    SÁNG TẠO KẾT SINH TRONG THI CA ĐỖ BÌNH - Biên khảo, Phê bình - Apr 19, 2008
    NIỀM HY VỌNG - Thơ mới & thơ tự do - Mar 02, 2008
    NHÌN NHAU - Thơ mới & thơ tự do - Dec 18, 2007
    NẮNG CÁT - Thơ mới & thơ tự do - Dec 15, 2007
    BẠN Ạ - Thơ mới & thơ tự do - Dec 03, 2007
    BẠN TÔI NHẮN - Thơ mới & thơ tự do - Dec 02, 2007
    MƯA VẪN NẮNG - Thơ mới & thơ tự do - Nov 03, 2007
    QUỐC VINH BÀNG HOÀNG - Thơ mới & thơ tự do - Oct 25, 2007
    HIẾM KHAN - Thơ mới & thơ tự do - Oct 10, 2007
    NHÃN QUAN:CON NGƯỜI VÀ XÃ HỘI - Quan điểm - Oct 07, 2007
    ĐÁY VỰC - Thơ mới & thơ tự do - Oct 04, 2007
    MẮT EM - Thơ mới & thơ tự do - Sep 10, 2007
    YÊU MÂY - Thơ mới & thơ tự do - Aug 24, 2007
    MÙ LOÀ - Thơ mới & thơ tự do - Aug 02, 2007
    PHÙ DU - Thơ mới & thơ tự do - Jul 26, 2007
    NỖI LÒNG NGHIÊNG - Thơ mới & thơ tự do - Jul 11, 2007
    CHA CHA BA BƯỚC - - Thơ mới & thơ tự do - Jul 03, 2007
    BỮA ÐỜI - Thơ mới & thơ tự do - Jun 08, 2007
    NGỒI BỜ - Thơ mới & thơ tự do - May 24, 2007
    NGHÌN THU MẶC KHẢI - Thơ mới & thơ tự do - May 13, 2007
    HOÀNG HÔN CỦA ĐÁ - Thơ mới & thơ tự do - May 10, 2007
    EM NGỦ THÂM TRẦM - Thơ mới & thơ tự do - Apr 28, 2007
    TIA NẮNG MÙ LOÀ - Thơ mới & thơ tự do - Apr 25, 2007
    GIẤC AN KHANG - Thơ mới & thơ tự do - Apr 07, 2007
    CHẤM MÂY - Thơ mới & thơ tự do - Mar 23, 2007
    BỚT SAY - Thơ mới & thơ tự do - Mar 20, 2007
    ÁM DẤU VÀ ÁNH SÁNG TRONG BÓNG ĐÈ CỦA ÐỖ HOÀNG DIỆU - Biên khảo, Phê bình - Mar 08, 2007
    HOÀ BÌNH - Thơ mới & thơ tự do - Mar 05, 2007
    NẮNG HỒN - Thơ mới & thơ tự do - Feb 18, 2007
    NẮNG ĐÊM - English version by Luu Nguyen Dat - Thơ mới & thơ tự do - Feb 04, 2007
    HOA GIÓ - Thơ mới & thơ tự do - Jan 22, 2007
    CẠN NGUỒN THƠ - Thơ mới & thơ tự do - Jan 18, 2007
    CHIA ĐÔI - Thơ mới & thơ tự do - Jan 06, 2007
    LƯU VIỆT - TƯ TƯỞNG VIỆT & TUỔI TRẺ - Quan điểm - Dec 27, 2006
    VỊ THA - Thơ mới & thơ tự do - Dec 25, 2006
    MẬT TÍM - Thơ mới & thơ tự do - Dec 20, 2006

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003