Aug 07, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ mới & thơ tự do
CHÂN CHẤT LÒNG HOA
LƯU NGUYỄN ÐẠT

thêm đêm chân chất lòng hoa
thêm ngày xé cánh thoát xa nỗi phiền
nhạt nhoà mưa xoá đồi thiêng
đất ngây vơi mộng khép liền dòng sâu

khép rồi lại mở từ đâu
khi trăng tới muộn nghiêng màu gió bay
áo em nửa kín nửa mây
nừa hồn vĩnh cửu nửa ngây ngất chiều

nửa thân thấm đọng nhớ nhiều
nửa đời trao trả từng điều ái ân
nửa kia buông vội tần ngần
bờ môi héo lịm mỗi lần nắng quên

vấn vương màu sắc vẫn mềm
vẫn sương khói tụ trước thềm chia li
bước đi rồi lại đôi thì
ngoảnh nhìn như thể tâm tri lần đầu

LƯU NGUYỄN ĐẠT
4th July 2008

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003