Aug 07, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ mới & thơ tự do
CHỈ MỘT
LƯU NGUYỄN ÐẠT

 

tôi chỉ một mối tình             

và chỉ một quê hương            

mối tình đó là em            

quê hương kia em đó            

            

tôi chỉ một nỗi niềm            

và chỉ một lòng tin             

tình yêu là biển cả            

đời ta là giọt sương            

            

tôi chỉ một con đường            

và chỉ một bước đi            

tiến hay lui cũng vậy            

em mãi mãi đâu đây             

            

tôi chỉ một dòng thơ            

hạt cát cùng nước ẩn            

em là nguồn bất tận            

và gốc rễ ân cần            

            

tôi chỉ một nỗi nhớ             

từ trước cả thời gian            

từ khi em nhân loại            

từ duyên kiếp hồng hoang           

                                    

LƯU NGUYỄN ĐẠT       
CA TỤNG NIỆM (2005)
 

 

         

         
 


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003