Aug 04, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ mới & thơ tự do
TRÙNG KHÁNH CA
LƯU NGUYỄN ÐẠT

mến tặng bạn hiền

 
 
thơ với thẩn hồn thiêng thất vận
ngậ
p không gian tưởng lối giao ân  
đêm rừng hạt vụn mưa vô
tận  
ngào nghẹn hoài hương bạc phấn trần  

nay chữ
nghĩa bọt bèo mất giá
i lồ kia con vặc nghêu ngoa  
than ô
i đất nước bùn sông mã  
huyề
n hoặc tim trời trùng khánh ca  

tiềm thức vực thì
thầm ảo vọng  
hỏ
i đường về dấu ấn phanh phong
niế
t bàn rơi rụng hằng trăm mảnh  
trụ
c lộ khải hoàn môn diệt vong

ta biể
n cả nỡ nào thất hẹn
giữ
a sóng ngầm hụt hẫng lên men  
rượ
u đông buốt lạnh môi còn ấm  
lòng nặ
ng vu vơ chợt trũng mềm 
 
 LƯU NGUYỄN ĐẠT 
 December 22, 2009 

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003