Oct 01, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ mới & thơ tự do
TƠ ĐỒNG
LƯU NGUYỄN ÐẠT

 

mến tặng hoàng dung fa & nhóm VAMS

 
trên trời giăng mắc tơ đồng
lá vàng còn lả cánh hoàng cung fa
bà hành ông hứng [1] lệ nhoà
đem về pha nhạc thành ba cõi buồn

buồn tình sao thế nhân còn
nhớ thương thiên tuyệt mỏi mòn hồn nam
buồn dung cao cả [2] nồng nàn
tiếu lâm cười khóc cả ngàn vàm [3] khơi  

buồn ba khúc ruột nối mời
cho nên hoàng trọng để đời ngày nay
thôi thì hai ghế bên này
xin người giữ hộ kẻo đày phương xa  

đủ tình đủ nghĩa bạn nhà
có châu có trí có hoa có nàng
đành rằng năm tháng bàng hoàng
nên ta mải miết yêu toàn nhạc thương

  * LƯU NGUYỄN ĐẠT 
    1 November 2009

     [cao hứng hồi âm thư mời của HDF/VAMS]

 [1] theo motto “ông ứng bà hành” của VAMS, nghe ngóng như “ông ứng-cử [sáng tạo nghệ thuật], bà điều-hành” [quản trị hội trường], phải thế chăng, Hoàng Dung?

[2] Hoàng Dung cao … cả thể xác lẫn tâm hồn

[3] ngàn VAM số nhiều [có “ét –xì”] = VAMS 

 


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003