Aug 08, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ mới & thơ tự do
HIẾM KHAN
LƯU NGUYỄN ÐẠT

người chẳng thực tìm chăng đáy mộng
nhặt hồn sao ghép nắng vào sông
lên cao kiếm lá diêu mang vọng
mây đọng giữa trời hình dáng mong

lời uẩn khúc cắt lòng chứa đựng
hoàng hôn lý tưởng hoạ cầm trưng
tay không bới đất khơi hoang tạo
nguồn gốc vô hình tình nghĩa dưng

vương vấn hẹn thời gian vĩnh cửu
một lần thôi gió ngập hồn siêu
làm sao nối được cung đàn đứt
sương khói đoạn tình đã tịch liêu

đồi hạnh phúc lưng chừng độ vắng
bước chân khuya trăng mọc thênh thang
thay vì miên viễn sâu rừng lạ
đợi hạt luyến lưu cúc hiếm khan

LƯU NGUYỄN ĐẠT
24 September 2007

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003