Aug 04, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ mới & thơ tự do
MẮT EM
LƯU NGUYỄN ÐẠT

tôn vinh nhân loại vô nhân loại
mà có như không có những ai
chân cắt tay lìa tê điếng dại
tình xưa nghĩa cũ khép đêm mai

thơ kia chưa viết xong đã lạnh
hơi thở hao mòn bóng ngập thân
ngần ấy bao la chôn vĩnh cửu
ánh nào thay được mắt em đành

LƯU NGUYỄN ĐẠT
19 November 2006


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003