Aug 08, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ mới & thơ tự do
THOÁT BÓNG
LƯU NGUYỄN ÐẠT

còn ẩn náu dưới sông khô núi đọng
máu trần gian vung vẩy buốt tim sâu
bờ vàng đất khép mình xuyên biển rộng
đêm chưa tan nước vừa khuyết ngục sầu

nhạc bay bổng âm thanh từ hoa nở
rượu hoang vu uống mãi cũng không say
ai đợi sáng trên cao hồn hé mở
ngoảnh mặt nhìn vực cũ vẫn vân đầy

em thoát bóng nội tâm lùa ánh sáng
nhẹ như mây sương khói cũng trong veo
mùa tế nhị cánh xanh nhoà ướt nắng
tuyết phủ dày lạnh trắng cả chân đèo

tranh mờ mãi cho tới khi vĩnh hủy
vào cõi không từ tiền kiếp vu vơ
em tới đó như bước qua mật thủy
giữa muôn trùng ta ghép lại đôi bờ

LƯU NGUYỄN ĐẠT
28 June 2008

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003