Aug 07, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ mới & thơ tự do
CÓ EM LẠI -
LƯU NGUYỄN ÐẠT

 

sáng tạo vô thường hình bóng hoạ
không hề tìm thấy giữa bao la
đường chưa tới đích chưa bờ lạ
vô ngã hay là không mấy xa
 
trái đất nơi kia em tạm trú
cảnh khi gần gũi lúc hoang vu
pha hồn kết tụ tuyền hương nhụy
màu sắc thanh âm ngẩn vút nhu 
 
chân thức ân tình vần tuyệt định
hoặc huyền sa ngã cõi u minh  
cẩm vân thiên thạch kim ngân thủy
chiêu việt môi sinh nắng ẩn hình 
 
lang bạt thế gian lòng mắt mới 
ánh gương vạn nẻo sáng luân vơi  
bao nhiêu kỳ biến như vời vợi 
bỗng thấy có em lại giữa đời
  
 LƯU NGUYỄN ĐẠT
 

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003