Aug 07, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ mới & thơ tự do
BẠN TÔI NHẮN
LƯU NGUYỄN ÐẠT

Thân tặng Joe Krause
& Nhóm Sinh Viên Michigan State University

bạn tôi nhắn chúng ta cùng nhau viết
song tác phẩm nối dòng huyết nhân sinh
krause người mỹ gốc tzigane hung gia lợi
sinh đẻ Paris ngát hồng gió ngàn nơi

ta thức giấc gọi nhau từ Đà nẵng
bấy nhiêu thương phật khóc lũ con hoang
em ở vậy bụng mang nhân loại đói
thân xác xơ miệng đắng cố thôi nôi

lòng nhân ái di căn theo dị ứng
bọc ung thư nẩy nở tế bào sưng
nước mắt cạn vùng phân chia lạc loạn
lòng xanh xao thức hẹn giấc vàng loang

bạn tôi nhắn cố sao cùng trước tác
khắc trên đồi đá mọc chữ hỉ hoan
hãy trả lại cho người màu mật ẩn
vực trần gian nước tụ bóng triệu hân

LƯU NGUYỄN ĐẠT
22 November (Thanksgiving) 2007

CHER AMI

A Joe Krause
& aux Etudiants de Michigan State University


cher ami faisons un jour un recueil ensemble
parole de sable ou minéralogie humaine
krause hongrois de musique tzigane d’amérique
né d’aventure à Paris parmi les roses des vents

me voilà aux écoutes des voix de Danang
ces pleurs de bouddha aux souffrances des bâtards
auprès des veuves enceintes d’humanité affamée
dont la couche amère a pu fêter la naissance

la charité adoucit les métastases morbides
des foyers cancereux de cellules enflammées
les larmes ont séché au clivage des émeutes
vers la poursuite de l’or au coeur des nuits hantées

cher ami faisons donc un recueil ensemble
traçons sur les rochers nos écritures de joie
révélant aux hommes les messages sublimes
pour que l’abysse du monde reflète le bonheur humain

LUU DAT
22 November (Thanksgiving) 2007

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003