Aug 04, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ mới & thơ tự do
QUỐC VINH BÀNG HOÀNG
LƯU NGUYỄN ÐẠT

THÂN TẶNG NHẠC SƯ LƯƠNG HÀM CHÂU

lâu nay bờ cõi sông ngòi
ư không biền biệt tiếng hời viễn du
ơ hay rượu ngọt môi dư
não nùng tiếng nhạc hương thu trầm về

gửi sầu vào mộng tê mê
hương giang trôi lặng quán kề lòng trinh
à ơi tiếng đệm ru tình
mưa phùn đất khách quốc vinh bàng hoàng

cơ man sự nghiệp nguyên hoàn
huyền siêu dòng bạc vĩ cầm tiếng tơ
âm dương lý tưởng phụng thờ
u minh tuyệt tác ngẩn ngơ một đời

LƯU NGUYỄN ĐẠT
7 October 2007

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003