Aug 08, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ mới & thơ tự do
EM CÓ LẠI
LƯU NGUYỄN ÐẠT

 

em có lại đất trời hủy hoạ
ẩn non sông ý chí thăng hoa
nhưng bờ ngô sở đầu đuôi bạt
nên chả gặp nhau vẫn cách xa
 
tâm núi lửa băng hà vũ trụ
lúc đam mê lúc nợ ngàn thu
ngoảnh đi không nỡ say chung thủy
đành để trần gian bạc hận thù  
 
bên việt thức hoàng hôn giấc tịnh
xưa là vàng nay chỉ thau vinh 
kệ kinh đọc ngược vương nguyên lụy 
chứa ngoạ long thành phố mạt linh 
 
thơ tứ tuyệt nghiêng hồn khởi vợi 
ngát ngàn xuôi tình nước chơi vơi  
nghĩa ân chưa hẳn quên kỳ vọng
còn đợi lòng người tụ khắp nơi   
 
 LƯU NGUYỄN ĐẠT
 

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003