Aug 08, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ mới & thơ tự do
HOÀNG HÔN CỦA ĐÁ
LƯU NGUYỄN ÐẠT

và những ngày tháng tư qua

ta hẹn em giữa hoàng hôn của đá
khi mặt trời như muốn ngả miền xa
em ở lại hay cùng về với lá
kẻo gốc cây khi tỉnh dậy khác là

kẻo gốc cây biến thành lòng của đá
giữa hoang vu và bãi cát đêm qua
em ngồi lại chỉ thấy còn vắng lạ
cả rừng mơ nay gió bụi lân la

cả con sông cũng cạn nước xót xa
khô lòng mắt khi đường về xa quá
gió ngàn thu không đo suốt sơn hà
em còn lại hay đã thành tàn tạ

em còn đó trước hoàng hôn của đá
khi đồi xanh vừa nâng ngọc tâm hoa
em và gió đã ghép hồn nắng hạ
vào hư không nay vẫn nặng lòng ta

Lưu Nguyễn Đạt
27 tháng tư 2005

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003