Aug 04, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ mới & thơ tự do
MÙA THƯƠNG
LƯU NGUYỄN ÐẠT
tranh bùi phái mc r bun nhân loi
ánh chagall bay b
ng gia tri loang
râu cung tr
nh bc màu như sui nng
nét cao uyên đ
i trc vn còn hoang
ta lưu nguyn d hà đêm o vng     
m
c thơm say đo ng núi thành sông
em huy
n dim áo bay vì mưa lnh
đ
ng dư âm ngây ngt c thiên đường 

 LƯU NGUYỄN ĐẠT

 

 


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003