Oct 01, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
Tác giả
LƯU NGUYỄN ÐẠT


 

Tác giả sinh năm 1940 tại Hà-Nội, Việt-Nam. Di cư vào Nam năm 1954. Định cư tại Hoa Kỳ từ năm 1975.

◙ Cựu học sinh Lycée Albert Sarraut (Hà-Nội) và Lycée Yersin (Đà-Lạt), Cử nhân Văn chương Pháp. Cử nhân Luật (Đại Học Saigon), Cao học và Tiến sĩ Văn chương Pháp (MA, Ph.D, Michigan State University), Cao học / Thạc sĩ Luật (MCL, LLM, Howard Law School).

◙ Thanh tra, Tổng thư ký Khu Kỹ Nghệ An Hoà Nông Sơn (Bộ Kinh Tế). Phó Tỉnh trưởng Quảng Nam. Giáo sư trung học Lycée Pascal (Đà-Nẵng) và Lycée Yersin (Đà-Lạt).

◙ Giảng sư Pháp văn, Michigan State University (East Lansing, Michigan); Hood College (Frederick, MD)

◙ Phối hợp viên, Chương trình Song Ngữ Lansing Schools District, Michigan.
Phối hợp viên, Chương trình Giáo huấn Đa Ngư Đa Văn (PEO), School of Education, University of Michigan (Ann Arbor, MI).

◙ Luật sư Thực thụ Toà Thượng Thẩm Huế và Saigon.

◙ Chuyên viên Luật Quốc tế, VP Luật sư trưởng, IRS/Bộ Tài Chính, Chính phủ Liên Bang Hoa Ky.

◙ Giám đốc Alpha Title & Settlement Company, thuộc Luật sư đoàn Virginia. Giám đốc International Legal Aid Center (ILAC) - Trung Tâm Trợ Dẫn Luật Pháp - hợp tác với Luật sư Herman M. Sawyer, Luật sư đoàn VA & Washington, D.C, & Federal Bankruptcy Court, Luật sư Charles Wall (Immigration) & Luật sư Lưu Thiên Kỳ, Luật sư đoàn New York.

TRONG LÃNH VỰC SINH HOẠT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

◙ Tổng thư ký Hôi Hoạ sĩ Trẻ, Việt-Nam (1972); Triển lãm Hội Hoạ, Điêu khắc tại Đà-Lạt, Sài-gòn (Việt-Nam); California (Hand of Hope, Camp Pendleton, 1975), Michigan, Virginia (USA).

◙ Làm thơ, viết văn từ thập niên 1960.

◙ Chủ nhiệm sáng lập, kiêm chủ bút, các tập san Carrefour (1960, Đại học Văn Khoa Saigon); Group Creation (1976, Michigan State University); Cỏ Thơm (1996, Virginia), Tư Tưởng Việt (2003, Virginia).

◙ Sáng tác năm thi phẩm: VÙNG CAO NƯỚC ẨN (Cỏ Thơm); HỒN NƯỚC (Cỏ Thơm); CA TỤNG NIỆM (Dạ Hà); NHƯ HOA (Dạ Hà); PAROLES DE SABLE (Editions Fleuve de Minuit)

◙ và một số tác phẩm biên khảo: VĂN LUẬN (Cỏ Thơm); CẨM NANG LUẬT PHÁP HOA KỲ (Trung Tâm Trợ Dẫn Luật Pháp).

 

Tất cả các bài của tác giả LƯU NGUYỄN ÐẠT:
    NƠI KIA - Thơ mới & thơ tự do - Dec 16, 2006
    RỪNG NAY LÁ TRỤI - Thơ mới & thơ tự do - Dec 05, 2006
    THÁO CHỮ - Thơ mới & thơ tự do - Nov 17, 2006
    ĐẮNG MÔI - Thơ mới & thơ tự do - Nov 06, 2006
    NÂNG NÍU MẶT TRỜI - Thơ mới & thơ tự do - Oct 22, 2006
    THƠ SAY - Thơ mới & thơ tự do - Sep 25, 2006
    SAO VỠ - Thơ mới & thơ tự do - Sep 19, 2006
    SÔNG NÚI ĐỢI - Version française par ÐẠT - Thơ mới & thơ tự do - Aug 24, 2006
    TRANH TRỜI - Thơ mới & thơ tự do - Aug 21, 2006
    JENNY, NÀNG THƠ & ĐỖ QUÝ DÂN: NHÂN CÁCH HOÁ NGUỒN THƠ - Biên khảo, Phê bình - Aug 13, 2006
    ẢI NHỤC - Thơ mới & thơ tự do - Aug 06, 2006
    LỆ ÐẸP - Thơ mới & thơ tự do - Jul 22, 2006
    MUÔN TRÙNG - Thơ mới & thơ tự do - Jul 09, 2006
    ÐẤT NGƯỜI - Thơ mới & thơ tự do - Jul 06, 2006
    LÃNH NẠN CUỘC ÐỜI - Thơ mới & thơ tự do - Jun 26, 2006
    MẸ Ạ - Thơ mới & thơ tự do - Jun 26, 2006
    TRĂNG TRẮNG - Thơ mới & thơ tự do - Jun 26, 2006
    NƯỚC THẲNG NGƯỜI NGHIÊNG - Thơ mới & thơ tự do - Jun 26, 2006
    1995 BONJOUR VIETNAM - Truyện/Ký - Mar 06, 2006
    TƯ TƯỞNG VIỆT - Quan điểm - Feb 09, 2006
    SO SÁNH PHIM ÐẤT KHỔ VÀ TRUYỆN DÀI NGƯỜI VÁI TỨ PHƯƠNG - Biên khảo, Phê bình - Dec 13, 2005
    NÓI VỀ THƠ - Quan điểm - Jul 28, 2005
    BẢN THỂ LỒNG CHIẾU TRONG THƠ NGÔ TỊNH YÊN - Biên khảo, Phê bình - Apr 23, 2005

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003