Aug 08, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ mới & thơ tự do
THỜ Ơ
LƯU NGUYỄN ÐẠT

 

di ta em sóng như trời biển  
rố
n hạc mây hồng ngũ sắc nguyên
hồ
n lạc ngàn thu chưa kịp hẹn
bao
mùa xuân vợi nắng du miên

đườ
ng lên triền cỏ đêm hoang dã  
vế
t tích ngược dòng trắng xoá hoa  
tay vớ
i
không gian lòng sáng toả
nụ
cười huyền hoặc vọng trường sa  

chim di tră
ng ướt che mưa tản  
em ngủ
bên bờ suối viễn an
rừng khép hoàng hôn vào tuyệt tác
chỉ
còn bụi phấn gió khơi tan

em đi thăm thẳm sơn hà nhớ  
hiu h
ắt làn sương cánh vạc mơ
đấ
t cũ nay còn hương lá thoảng
i mềm thi vị ngả thờ ơ


* LƯU NGUYỄN ĐẠT
      17 September 2009

 


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003