Aug 07, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ mới & thơ tự do
NGHÌN THU MẶC KHẢI
LƯU NGUYỄN ÐẠT

TẶNG TRẦN BÍCH SAN

lửa nước ngập đường thành phố ngoại
hoang vu thăm thẳm dấu bi ai
sỏi hồn quên lối không quay lại
mưa thấm vầng đau trong nắng phai

đất nước xa nguồn đau quắn quại
cửa lòng đóng kín vẫn thiên tai
ta nâng tay mỏi xuyên trăng dại
vọng nhớ tình người ngây ngất mai

giọt nước mắt đầy bờ sóng mãi
em đi hay ở giấc liêu trai
thêm tình thêm nghĩa thân đày ải
toàn cõi nghìn thu mặc khải hoài

Lưu Nguyễn Đhạt
September 2, 2005Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003