Dec 06, 2023   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
Tác giả
NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG

- Sinh tại Hà Nội, trưởng thành tại Saigon.
- Cựu học sinh Trung Học Trưng Vương Hà Nội và Sài Gòn
- Chủ bút Tam Cá Nguyệt San CỎ THƠM
- Giám Đốc Nhà Xuất Bản CỎ THƠM
- Chủ biên TUYỂN TẬP THƠ CỎ THƠM, đựợc GS Tiến Sĩ
Nguyễn Đình Hòa giới thiệu trong Tạp chí World
Literature Today của Đại Học Oklahoma số Mùa Thu 1997.
- Có tên trong Tự Điển Thi Ca Anh, Mỹ Việt 1998, trong Tuyển
Tập Nhà Văn, Nhà Thơ Hải Ngoại 1975-2000 của GS Tiến Sĩ
Nguyễn Đình Tuyến.

ĐÃ XUẤT BẢN :
* Phượng Vẫn Nở Bên Trời Hà Nội (Hồi Ký 1995)
* Sài Gòn Nắng Nhớ Mưa Thương (Hồi Ký 1996)
* Điểm Trang Làm Dáng Cuộc Đời (Thơ 1999)
* Một Thoáng Mây Bay (Tập truyện 2001)
*Non Nước Đá Vàng (Bút Ký 2007) 

 

Tất cả các bài của tác giả NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG:
    XAO XUYẾN, Xướng họa NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG - HỒ TRƯỜNG AN - Thơ cổ điển & tiền chiến - Apr 08, 2016
    CƠ DUYÊN - Họa TẠO DUYÊN - Thơ Việt Bằng. - Thơ cổ điển & tiền chiến - Nov 23, 2015
    DUYÊN THƠ - Thơ cổ điển & tiền chiến - Aug 24, 2015
    SAU CƠN MƯA - Xướng họa Cao Mỵ Nhân và Nguyễn Thị NgọcDung - Thơ cổ điển & tiền chiến - Jun 06, 2015
    VẪN NGÓNG CHỜ - Họa Thôi Nhé, Thơ Hồ Trường An. - Thơ cổ điển & tiền chiến - Apr 01, 2015
    ÐƯA ANH VÀO MỘNG - Thơ mới & thơ tự do - Jan 15, 2015
    HỒ XUÂN HƯƠNG CẢM TÁC - Thơ cổ điển & tiền chiến - Apr 21, 2014
    ĐÓN XUÂN - Thơ Xướng Họa PHAN KHÂM - NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG - Thơ cổ điển & tiền chiến - Apr 16, 2014
    BÌNH HOA VỠ - (Phỏng theo “Le Vase Brisé”Của ARMAND SULLY BRUHOMME – 1839-1907) - Thơ mới & thơ tự do - Dec 14, 2013
    TẶNG NHAU - Thơ cổ điển & tiền chiến - Jul 29, 2013
    QUA CẦU NHỚ THƯƠNG - Thơ cổ điển & tiền chiến - Jun 13, 2013
    HỮNG HỜ - Thơ cổ điển & tiền chiến - May 24, 2013
    QUÊN TUỔI ÐỜI họa Ðêm Không Ngủ... của Hà Thượng Nhân - Thơ cổ điển & tiền chiến - Sep 13, 2011
    YÊU EM - Thơ Ngọc Dung,NhacTạ Bình,Hòa âm Ðức Thành,Ca sĩ Như Hương - Nhạc - Jan 03, 2011
    LẠC VÀO KHUNG TRANH - Truyện/Ký - Dec 23, 2010
    NGƯỜI “CHU VĂN AN” LÝ TƯỞNG - Truyện/Ký - May 04, 2010
    HƯƠNG VỊ MÙA TẾT - Truyện/Ký - Feb 14, 2010
    THEO DẤU CHÂN ẤN TƯỢNG - Truyện/Ký - Oct 03, 2009
    NHỮNG CÁNH HOA ANH ÐÀO - Truyện/Ký - Jan 11, 2008
    THU XƯA - Thơ mới & thơ tự do - Sep 21, 2007
    ÁNH TRĂNG MƯỜI SÁU - Truyện/Ký - Jan 16, 2007
    TÌNH YÊU VÀ TÁC PHẨM - Truyện/Ký - Dec 10, 2005
    EM VŨ TRỤ - Thơ mới & thơ tự do - Apr 23, 2004
    CẦU MONG PHÉP LẠ THƯỜNG (họa Yêu Hoa Màu Nhiệm, Thơ Hồ Trường An) - Thơ cổ điển & tiền chiến - Mar 04, 2004
    XUÂN TƯỞNG NHỚ (Họa 1) - Thơ cổ điển & tiền chiến - Jan 21, 2004
    EM CÒN NHỚ - Truyện/Ký - Dec 05, 2003
    CHỮ TRINH - Truyện/Ký - Nov 12, 2003
    MƠ MÀNG GIỌNG HUẾ - Truyện/Ký - Oct 23, 2003
    PHƯỢNG ĐỎ TRE XANH - Thơ mới & thơ tự do - Oct 06, 2003

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003