Aug 14, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
TẶNG NHAU
NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG


Trăm năm
một kiếp phù sinh
Lấy ai
mà kể chuyện mình
với ta
Thêu hoa
dệt gấm lụa là
Có bao
nhiêu chữ để mà
tặng nhau?

Nguyễn Thị Ngọc Dung


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003