Aug 14, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
QUA CẦU NHỚ THƯƠNG
NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG

Người đi mòn mỏi
chân mây
Tôi về
cao vút gửi cây
ngọn sầu
Nửa đời
người đã dãi dầu
Một đời
tôi vẫn qua cầu
nhớ thương

        Nguyễn Thị Ngọc Dung

 


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003