Aug 14, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
HỒ XUÂN HƯƠNG CẢM TÁC
NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG

Từ thủa mười lăm đã biết bà
Văn thơ cười cợt nở như hoa
Thầy cô cấm cản, đừng xem nhé
Cha mẹ ngăn ngừa, chớ đọc nha
Nào hiểu hang đèo chi lúc bé?
Phải chờ tim óc tới khi già
Mầy mò đọc lại Hồ thi bá
Cái nợ tình thâm chẳng chịu tha

Cái nợ tình thâm chẳng chịu tha
Hang om lắm lúc nổi âm ba
Bởi chưng nghiền ngẫm thơ cua, ốc
Nên chỉ ham mê canh muống, cà
Nắng hạ ngẩn ngơ phe phẩy quạt
Mưa xuân ngây ngất tưới phun hoa
Ðêm thu nghiêng ngửa vành trăng tỏ
Vẫn đợi sao trời lóng lánh sa

Vẫn đợi sao trời lóng lánh sa
Thị thành vô số phấn son thoa
Tao nhân chỉ dám thanh hơn cụ
Mặc khách chịu thua tục kém bà
Nữ sĩ xướng thơ cây búa hóc
Tiện nhi họa vận củ khoai hà
Tay đu non nớt dăm ba chữ
Cự phách xưa nay xin thứ tha!

NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG
08/29/2003

 


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003