Aug 12, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
CƠ DUYÊN - Họa TẠO DUYÊN - Thơ Việt Bằng.
NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG

Từ lâu chong đuốc kiếm nơi hiền
Xa lánh chợ đời chốn náo huyên
Ngoảnh mặt làm ngơ lời thô bạo
Che tai ngăn chặn tiếng ưu phiền
Không ham lui tới vòng đua chạy
Chẳng hám ra vào cuộc lấn chen
Quẩy gánh thơ văn bầu rượu ngọt
Ðành thôi thiên lý đợi cơ duyên.

NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG

TẠO DUYÊN [Xướng]

Hạnh phúc thay ai có bạn hiền
Tâm tình chia sẻ lúc hàn huyên
Hanh thông góp mặt bồi hưng phấn
Hoạn nạn kề vai gánh não phiền
Quân tử một đời không đố kỵ
Tiểu nhân vạn kiếp vẫn bon chen

Bạn hiền chưa dễ trong đời gặp
Tín, nghĩa, tâm thành mới tạo duyên.

VIỆT BẰNG


 


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003