Aug 12, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
SAU CƠN MƯA - Xướng họa Cao Mỵ Nhân và Nguyễn Thị NgọcDung
NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG

SAU CƠN MƯA
Xướng

Hình như mưa gió ghé qua đây
Đường phố lan man những dấu giầy
Một cánh hoa thơ đang lẻ bạn
Vài dòng tâm sự giữa đôi tay
Sông xưa nước cạn khô bờ vắng
Chùa cũ tình dâng ngập ý đầy
Vần vũ bao phen rồi tĩnh lặng
Lòng sao tan tụ tựa bè mây?
 
    CAO MỴ NHÂN
 
MƯA HỒNG
Họa
 
Xuân về môi thắm đẹp nơi đây
Muôn cánh đào bay níu gót giầy
Rực rỡ đường hoa mơ bóng sắc
Nồng nàn vạt nắng tưởng vòng tay
Ngày xưa đồi hẹn xa vời vời vợi
Năm cũ rừng thương nhớ ngập đầy
Một phút xuất thần quên cõi tục
Mưa hồng bay bổng ngợp trời mây.
 
    NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG
 

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003