Aug 14, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
CẦU MONG PHÉP LẠ THƯỜNG (họa Yêu Hoa Màu Nhiệm, Thơ Hồ Trường An)
NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG
CẦU MONG PHÉP LẠ THƯỜNG

Ba chục năm tròn xa đất nước
Lòng còn nguyên vẹn một tình thương
Hình hài chữ S gầy khô héo
Bóng dáng cây tre khắc khổ buồn
Thành thị rã rời hoa bán xác
Phố phường nhơ nhớp bướm mua hương
Chém cha cái lũ ngồi trên đống
Không sợ trời gieo phép lạ thường?

Nguyễn Thị Ngọc Dung

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003