Aug 12, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
DUYÊN THƠ
NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG

Theo mây
đón gió tìm mơ
Gọi là
một chút duyên thơ
để đời
Vin cây
níu lá chào mời
Xin người
dừng lại vườn tôi
hữu tình

Nguyễn Thị Ngọc Dung


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003